meny
Artikler om fertilitet | Är gravid

Kan man amma när man druckit alkohol?

Då forskning på barn angående alkohol ligger i en etisk gråzon finns där inte mycket forskning kring alkohol och amning att hämta vetenskap från, men den forskning som finns visar att det inte finns några negativa effekter för barn som ammas om modern dricker små mängder alkohol inte allt för ofta. Livsmedelsverket rekommenderar ammande kvinnor att högst dricka 1 till 2 glas vin åt gången endast en eller två gånger i veckan.

När en ammande mamma dricker alkohol tar det endast 30 min innan bröstmjölken blir påverkad och ändrar lukt och smak. En dansk studie från 1998 konkluderar att en öl sänker mjölkproduktionen med 23 %, vilket gör att det kan vara skadligt för barnet om barnet inte får nog med bröstmjölk under en längre tid. Barnets aptit minskar och deras sömn blir störd och orolig under timmarna efter de har fått i sig alkohol genom bröstmjölken.

När kan jag amma efter att jag druckit alkohol?

Under spädbarnets första veckor är leverfunktionen gravt nedsatt, och barnet behöver dubbelt så lång tid som sin mamma för att bli av med alkoholen i kroppen. Om modern ammar med en hög promille kan spädbarnetbarnet bli slött och påverkat i flera dygn. Ju fler veckor som går desto starkare blir barnets lever och vid tre månaders ålder är levern färdigutvecklad. Därför rekommenderas nya mammor att avstå alkoholen under de första veckorna, men desto starkare barnet blir kan ta ett eller två glas vin eller öl utan att utgöra medicinsk risk för barnet.

Det kan vara en bra ide att amma precis innan du ska dricka alkohol, och sedan vänta så länge som möjligt innan du ammar igen. Helst ska du vänta 3 timmar från det att du druckit alkohol till att du ammar, men då spädbarn behöver ammas oftare än vart tredje timme kan det vara en god ide att använda en bröstpump för att ha mjöl redo om barnet blir hungrig innan 3 timmar passerat.

Alla påverkas olika av alkohol, många blir mer högljudda och får mer hastiga rörelser, och omdömet försämras, och desto mer alkohol en person dricker, desto mer försämras deras förmåga att ta hand om barn.  Små barn är känsliga för nya miljöer och sinnesintryck, och det kan skapa en obehagskänsla för barnet när vuxna pratar högt, luktar annorlunda och hanterar barnet på ett annat sätt än vanligt.

Källor:

1177 Vårdguiden – Ta hand om sig nar man ammar

Sundhedsplejersken.dk

Relaterede artikler

Kvinnor upplever graviditeten mycket olika och detsamma gäller för de symptom som många gravida kan få. Några gravida vet redan intuitivt innan graviditetstestet blir positiv och innan de har symptom på graviditet, att de faktiskt är gravida. Medan andra gravida först får symptom på att vara gravida, innan de misstänker...

Läs mer

Spiralen är ett av de vanligaste preventivmedlen i Sverige, och man uppskattar att spiralen (antingen koppar- eller hormonspiral) tillsammans med andra hormonella preventivmedel används av cirka 42% av svenska kvinnor, vilket gör oss till landet i Norden med den högsta konsumtionen av den typen av preventivmedel. Låg sannolikhet för att...

Läs mer

När du blir gravid och påbörjar en graviditet har du ett förutbestämt antal skanningar och besök hos barnmorska/ läkare, och som utgångspunkt erbjuds alla gravida kvinnor samma antal besök. Förutom de fasta skanningarna som staten betalar kan du boka skanningar på egen bekostnad hos privata aktörer. Det finns många kliniker...

Läs mer

Grattis till din graviditet! Vi vet att det att bli gravid med PCOS som diagnos förmodligen har inneburit att du har haft en längre och mer utmanande tid än många andra, och kanske har du också behövt hjälp från en fertilitetsklinik för att komma hit. Oavsett hur graviditeten har uppstått,...

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar