Senast uppdaterad, 12 Oktober 2018

Hur lång tid tar det att bli gravid

Hur lång tid tar det att bli gravid?

Preventivmedlet har ”lagts på hyllan” och väntetiden på att graviditetstesten blir positiv har börjat, men hur lång tid går det rent faktiskt innan du troligen blir gravid?

Det är en fråga som kan vara mycket svår att svara på, för det beror på riktigt många faktorer, innan en graviditet blir verklighet. Många – ibland det som verkar vara en ”liten” sak – kan påverka mycket i förhållande till hur lång tid det går innan graviditetstesten blir positiv.

Först och främst är det viktigt att du förstår hur kvinnans cykel och fertilitet generellt fungerar, och därmed också vilka saker som ska vara på plats innan en kvinna kan bli gravid.

 

Både mannens och kvinnans fertilitet är viktig

För det första är det inte bara kvinnans fertilitet som spelar en stor roll, mannens fertilitet är ju minst lika så viktig eftersom han lämnar hälften av det material som ska bli till er blivande baby.

Kvinnan kan vara nog så fertil, men om mannen har en nedsatt sädkvalitet, är sannolikheten för att kvinnan blir gravid liten, och det samma gäller även för det omvända.

Det kan t.ex. vara så att mannen har en super sädkvalitet, men inte heller här kommer det att resultera i en graviditet om kvinnan t.ex. har problem med blockerade äggledare som förhindrar sädcellerna att nå fram till ägget.

Det är viktigt att både mannens och kvinnans fertilitet är god, och därför blir båda parter också utredda på var sitt sätt i förbindelse med en ev. fertilitetsbehandling.

Köp Babyplan Tidigt Graviditetstest här

 

Hur mycket betyder kvinnans cykel för hennes fertilitet?

För att säga som det är, så är en välfungerande cykel hos kvinnan en 100%-ig nödvändighet för att en kvinna ska kunna bli gravid på naturlig väg. Har hon inte menstruation finns det en stor risk för att hon inte heller har ägglossning, och har hon inte ägglossning, ja då kan hon inte bli gravid.

Det jag borde ha skrivit i rubriken var nog egentligen ”Hur mycket betyder kvinnans hormoner för hennes fertilitet” – för det är ju egentligen hormonerna som styr kvinnans cykel och därmed också hennes fertilitet.

En kvinna kan t.ex. ha ett tillstånd som heter PCO, som gör att det bildas extra många folliklar inne i kvinnans äggstockar.

Problemet uppstår när folliklarna aldrig kommer så långt i sin utveckling att de uppnår det stadium där de blir fullt mogna. Därmed kan de inte sedan frisläppas vid ägglossning, och får aldrig möjligheten att bli befruktade.

En kvinna som har PCO har ofta mycket oregelbundna menstruationer, och har många cykler där hennes kropp inte alls har ägglossning.

Därför är kvinnans hormonnivåer också en av de första sakerna som undersöks om kvinnan inte blir gravid.

Att ta reda på om det råder balans i de hormoner som är avgörande för att hon kan bli gravid kräver ett eller flera blodprov. Det är därför också en av de enklaste undersökningar som kan utföras.

 

Kvinnans ålder spelar stor roll i förhållande till fertiliteten

I princip kan en kvinna bli gravid oavsett ålder – så länge hennes kropp är fertil. Och med läkarvetenskapens hjälp kan kvinnor bli gravida även i en mycket hög ålder.

Världens äldsta mor skulle efter vad som sägs vara en indisk kvinna som födde sitt barn när hon var 70 år gammal, och det finns många andra liknande historier om hur kvinnor i hög ålder – från 60-70 år – har blivit mödrar.

Dessa kvinnor som jag nyss nämnt har alla mottagit ägg från andra kvinnor, en s.k. äggdonation.

Två saker är särskilt avgörande för att kvinnan ska kunna bli mor i hög ålder.

 • Att ägget blir befruktat
 • Att hon kan bära barnet inne i livmodern tills det ska födas.

 

Redan innan en liten flicka föds har hon alla anlag till ägg inne i sina äggstockar, det kallas för en äggreserv. Det är de ägg som kvinnan har till rådighet under hela den tid i sitt liv då hon är fertil – från det att hon får sin första menstruation och fram till hon går in i övergångsåldern.

I fosterstadiet finns det ca 2-5 miljoner ägganlag.

Jag kan mycket väl förstå om du tycker det är många, men vad du kanske inte vet, är att äggreserven snabbt blir allt mindre och mindre, och därmed reduceras antalet ägg.

När du föds har du redan förlorat hälften av äggen, och när du når din pubertet finns endast ca 200 000 – 500 000 ägg kvar.

Inom loppet av den fertila perioden av ditt liv kommer du sannolikt att frisläppa 400 – 500 ägg när du har ägglossning, medan de resterande äggen går förlorade. När du blir ca 50 år kommer det sannolikt inte finnas fler ägg kvar i äggstockarna.

Köp Babyplan Tidigt Graviditetstest här

Nu kommer du inte längre att kunna bli gravid med mindre du får ägg från en annan kvinna som befruktas, och sedan läggs in i din livmoder.

Eftersom dina hormonnivåer och miljön i din livmoder också ändrar sig i takt med din ålder, är det ofta nödvändigt med ett tillskott av hormoner för att förbereda din kropp på en kommande graviditet om du har en stor önskan om att bli mor vid en hög ålder.

 

Men hur lång tid tar det då att bli gravid?

Nu när du känner till de grundläggande sakerna som är med till att avgöra en kvinnas fertilitet kan vi gå vidare till hur lång tid det statistiskt tar för att bli gravid.

Några av de saker som alltså måste vara i ordning för att en kvinna ska kunna bli gravid är t.ex.:

 • Kvinnans hormonbalans ska vara normal
 • Mannen ska ha en bra sädkvalitet
 • Kvinnan ska ha ägglossning
 • Ägget som släpps vid ägglossning ska vara av god kvalitet.
 • Kvinnan ska ha samlag innan ägglossningen sker, och innan ägget går förlorat.

 

Chanserna för att bli gravid kommer i snitt att vara:

 • 20-25 % av kvinnorna blir gravida redan vid första ägglossning
 • 50% av kvinnorna blir gravida inom de första 3 månaderna
 • 75% av kvinnorna blir gravida innan det har gått 9 månader
 • 80% av kvinnorna kommer att vara gravida innan det har gått 1 år.

 

Som tidigare nämnts så ändrar sig möjligheten för kvinnan att bli gravid drastiskt med kvinnans ålder, men då det är så många olika faktorer som spelar roll, så kan en kvinna på 33 mycket väl gå och bli gravid snabbare än en kvinna som t.ex. är 25 år.

Så om du överväger att bli gravid, så ha den här faktan i bakhuvudet, så kan du försöka att planera en graviditet när det passar in i ditt liv. Sluta inte med preventivmedel förrän du känner dig redo att bli mor, för du kan också få en överraskning och bli gravid ganska snabbt.

Var uppmärksam på, att det kan ta längre tid att bli gravid ju äldre du blir, och ju längre du väljer att vänta.

Bara så att du vet att statistikerna och forskningen allihop visar att det finns ett reellt sammanhang mellan ålder och fertilitet.

 

Få styr på din fertilitet

Du kan själv göra riktigt mycket för att optimera dina chanser för att bli gravid, och du kan också undvika mycket frustration genom att planera en graviditet.

Läs t.ex. min artikel med information och goda råd när du gärna vill bli gravid. Artikeln beskriver många faktorer som du ofta själv kan påverka genom att ändra din livsstil – ibland rör det sig bara om några små ändringar i din vardag.

Fundera över om det är några av de saker jag nämner i artikeln som är relevanta för dig, din fertilitet och din situation.

Prata med din läkare i god tid innan du slutar med preventivmedel, och få en genomgång på om det finns något som du bör vara särskilt uppmärksam på innan du försöker att bli gravid; t.ex. medicin som du tar, ärftliga sjukdomar mm.

Fundera över om det är relevant för dig att beställa ett fertilitetssamtal med sjuksköterska eller barnmorska som kan hjälpa dig med att hitta just de faktorer DU bör vara särskilt uppmärksam på.

 

Jag hoppas att artikeln har hjälpt dig med att sätta lite fokus på hur lång tid det statistiskt sett kan gå innan en kvinna blir gravid - Även om fertiliteten är på topp. Och hur mycket kvinnans ålder spelar en viktig roll i det sammanhanget.

Det vill säga, att det inte alls är onormalt att det kan gå upp till 1 år innan graviditetstesten blir positiv, men bara för det så kan man ju ändå känna att det är en lång tid att vänta.

Kom ihåg att det är värt hela väntetiden. Varje barn som kommer till världen är ett riktigt litet mirakel.

Källor:

Sundhed.dk 
Karolinska Institutet


Paketerbjudanden i Oktober

Relaterade artiklar

Folsyra kan minska risken för för tidig födsel

Folsyra, folat eller folinsyra, ibland även kallat vitamin B9, är en viktig faktor för tillväxt och stimulerar produktionen av mjölk hos gravida och påverkar hud och matspjälkning på ett gynnsamt sätt. Läs mer

Alt du skal vide om graviditet og graviditetstest

De graviditetshormon som heter hCG (humant Choriongonadotropin). hCG börjar produceras av det befruktade ägget efter att det har fäst i livmoderväggen; normalt ca. 6-10 dagar efter befruktningen. I en normal graviditet ökar hCG-nivån snabbt under graviditetens första tredjedel, och fördubblas ca. var tredje dag. Maximal hCG-nivå uppnås normalt i vecka 7-12, där en typisk nivå ligger på upp mot 200.000 mIU/ml. Läs mer

Vilka symptom kan man ha när man är gravid?

Några gravida vet redan att de är gravida innan graviditetstesten blir positiv, och innan de får symptom på graviditet. Andra gravida får symptom först senare. Läs mer

Marknadskontroll av graviditetstester

Läkemedelsverket har under våren -08 utfört en marknadskontroll på graviditetstester sålda via svenska nätbutiker. Läs mer

Släpp taget på din stress – öka chanserna för att bli gravid

I en nyligen utförd studie (Rapport-Hubschman et al., Fertility & Sterility Oct 2009), fann man att kvinnor som hanterade sin infertilitet genom mental avkoppling och genom att ’släppa taget’ om sin stress, fick en märkbart högre graviditetsfrekvens. Läs mer

Clearblue Fertilitetsmonitor – Frågor & Svar

Clearblue Fertilitetsmonitor har visats i TV-reklam på TV4 och Kanal 5, vilket har medfört ett mycket stort intresse. Det har därför kommit många frågor om Clearblue Fertilitetsmonitor från våra kunder. Här nedanför har vi samlat några av de vanligaste frågorna med tillhörande svar. Läs mer

Tecken på ägglossning – typiska symptom på ägglossning

För att bli gravid är det viktigt att du vet lite kring din ägglossning. Vissa tecken kan ge dig information om ägglossningen är på gång, andra tecken kan bekräfta att ägglossningen har skett. Läs mer

När kan man bli gravid?

Många kvinnor vill bilda familj, föra generna vidare och gå från att vara två till tre - De vill bli gravida. Men när kan man bli gravid? Läs mer

Endometrios och fertilitet

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige. Läs mer om symptomen, hur den påverkar kvinnans fertilitet och hur endometrios behandlas här Läs mer

Nytt om Pre-Seed!

Två nyligen utförda studier på Pre-Seed visar att Pre-Seed är det enda glidmedlet som inte skadar spermierna. Den ena studien* syftade till att utvärdera spermiernas möjlighet att befrukta och understödja normal utveckling av embryot, efter kontakt med ett flertal glidmedel för imtimbruk. Läs mer

Går du i graviditetstankar?

Kanske har du då en massa obesvarade frågor om cykler, ägglossning, graviditet och testning, och behöver bra och lättförståelig information. Läs mer

Hur kan man förbättra mäns sädkvalitet?

Svenska män har en sämre sädkvalitet än män i andra länder. I artikeln kan du läsa inom vilka områden mannen kan påverka, för att förbättra sin sädkvalitet. Läs mer

Kan man amma när man druckit alkohol?

I råden sägs att det inte finns någon medicinsk risk med att dricka ett till två glas vin, en till två gånger i veckan för ammande kvinnor (nolltolerans gäller dock fortfarande under graviditeten). Läs mer

Folsyra minskar risken för autism

Enligt en ny norsk studie på att folsyra inte bara minskar risken för att barnet föds med neuralrörsdefekter (t.ex. ryggmärgsbråck), utan även att folsyra dramatiskt minskar risken för autism. Läs mer

Proteiner förklaring till kvinnors fallande fertilitet?

Skotska forskare menar att de har hittat orsaken till varför kvinnors möjlighet att bli gravid minskas med stigande ålder. forskare tror att det är ett protein, sk. cohesiner, som påverkar. Läs mer

Behöver du folsyra?

Kanske försöker du bli gravid, eller så är du redan gravid. Men har du tänkt på att du kan behöva ett extra tillskott av folsyra? Läs mer

Torra slemhinnor och glidmedel - en bra kombination

Många kvinnor går med torra slemhinnor och lider i stillhet, men det finns hjälp att få. Läs den här artikeln och se hur du kan få det bättre. Läs mer

Babyplan GraviGum – Tugga dig till ett pålitligt svar om du är gravid!

Läs mer

Därför ska du äta folsyra före och under din graviditet

Har du folsyrebrist under graviditeten kan din baby få ryggmärgsbråck. Läs här hur mycket folsyra du behöver och hur du kan förebygga innan du blir gravid. Läs mer

Lär känna de första gravidtetstecknen och ta ett test

Vilka graviditetstecken kommer tidigt I graviditeten och vilka graviditetstecken kommer först och är de vanligaste. Vi ger dig svaren på dina frågor. Läs mer

Svenska mäns spermiekvalitet är stabil

Mäns spermiekvalitet kan vara den avgörande faktorn om kvinnan blir gravid eller ej. Är mannens spermiekvalitet bara lite nedsatt kan det påverka en önskan om graviditet. Läs mer

Så blir du snabbare gravid - se över din livsstil

Många saker i din vardag och i din livsstil kan påverka möjligheten för att du kan bli gravid. I den här artikeln kan du läsa vilka saker du ska vara uppmärksam på. Läs mer

Guide till spermiekvalitetstest

Få överblick över 4 självtest för att mäta spermiekvalitet, och gör valet av det rätta testet lättare Läs mer

Fråga en expert i fertilitet

Nu kan du få ett personligt svar på dina frågor, och rådgivning från en fertilitetsexpert snabbt och lätt. Vi vet att det gör skillnad. Läs mer

Vitamin B12 ökar antalet röda blodceller hos kvinnor.

När du är gravid är det viktikt at du får i dig vitaminer som kroppen inte själv kan producera - Läs mer om hur du får i dig de viktiga B vitaminer här. Läs mer

Graviditet - Allt du ska veta om att vara gravid

Läs mer

Dålig spermiekvalitet är svårt att prata om

Orolig för att du har dålig spermiekvalitet? Läs mer om de olika möjligheter för att lösa dålig spermiekvalitet och hur fertilitetsbehandling kan hjälpa. Läs mer

3 fakta du bör känna till när du försöker att bli gravid

Rökning, för mycket socker och under- eller övervikt är alla saker som kan göra det svårare för dig att bli gravid.
Läs mer

Akut p-piller och dagen efter-piller

Många kvinnor använder varje år ett såkallat akut p-piller när de inte vill ha en oönskad graviditet. De flesta använder dagen efter-piller som man kan köpa på det lokala apoteket utan att behöva ett recept. Läs här om dagen efter-piller och dess effekt Läs mer

Vitaminer och mineraler är extra viktiga när du vill bli gravid

Få en överblick på alla de viktiga vitaminerna och mineralerna som du ska inta om ni prövar att få barn – Läs mer och bli gravid snabbare Läs mer

Selen förbättrar fertiliteten hos både män och kvinnor

Forskare har fått mer och mer fokus på bl.a. vitaminer och mineraler hos både män och kvinnor för att ta reda på vad det betyder för fertiliteten i sin helhet. Selen är bara ett av många ämnen som blir undersökt närmare. Läs mer

Gravid – Beräkna förlossningsdagen och följ din graviditet

Läs mer

Känner du när du har ägglossning

Om du försöker bli gravid kan det vara en fördel att veta när din ägglossning sker, eftersom det är då du är som mest fruktbar. Få här 3 metoder för att påvisa eller beräkna ägglossning. Läs mer

Vad sker i kvinnans kropp runt ägglossningstiden?

Här kan du läsa vad som händer i din kropp när du har en ägglossningscykel som inte slutar med att du blir gravid? Läs mer

3 helt vanliga frågor om graviditet

Det uppstår många frågor när du försöker bli gravid. Vi har samlat de 3 vanligaste frågorna om graviditet, och ger dig svaren nu. Läs mer

5 råd till dig som gärna vill bli gravid

Ni vill gärna ha ett barn, men vad bör du egentligen tänka på? Vi har samlat 5 råd till dig er som gärna vill bli gravid – PLUS förklaringen varför!
Läs mer

Kan stress påverka ens chanser för att bli gravid?

Forskning tyder på att det kan bli svårare att bli gravid om du är stressad. Därför har vi samlat 4 mindfulnessövningar till dig som försöker bli gravid (och kanske är de bra för andra som du känner)? Läs mer

Att motta graviditets- och ägglossningstester vintertid

Många av våra kunder ställer frågan; Tål testerna att ligga utomhus i t.ex. brevlåda när det är minusgrader ute? Få svar här Läs mer

PCO och graviditet

PCO är en hormonstörning sjukdom som drabbar 10% av kvinnorna i Sverige. Läs mer om symptomen, hur den påverkar kvinnans fertilitet och hur PCO behandlas här Läs mer

Drastisk nedgång av spermieantalet hos män

Under de senaste 40 åren har antalet spermier hos män i västvärlden minskat kraftigt – med över 50%! Detta visar en ny studie publicerad i Human Reproductive Update 2017. Läs mer

Jag är gravid, vad händer nu?

tt positivt graviditetstest följs ofta av millioner av frågor om vad som kommer hända härnäst. Billiga-tester.se har samlat och svarat på de vanligaste frågorna här. Läs mer

Mannens fertilitet – När är man infertil?

Få goda råd och vägledning för hur du själv kan förbättra din fertilitet. Det finns massor av tips, tricks och råd, för att öka mäns fertilitet, läs mer om mäns fertilitet här Läs mer

Vad är folsyra?

Varför är folsyra viktigt vid graviditet? Vad är ditt dagliga behov för folinsyra? Och vilken mad innehåller folinsyra? Få svar på detta och mycket mer i den här artikeln om folinsyra. Läs mer

Ät dig till en graviditet – 7 kostråd för ökad fertilitet

Billiga-tester.se delar med sig av 7 enkla kosttips som leder till ökad fertilitet, och som ser till att kroppen är redo för en graviditet. Läs om de 7 små justeringarna du kan göra i din vardag för att enkelt öka din fertilitet, och chanserna för en graviditet. Läs mer här! Läs mer

Öka chanserna för att bli gravid med Eveline smart fertilitetssystem

Går du och drömmer om att bli gravid, men det har inte hänt än? Då finns det lyckligtvis hjälp att få! Den nya Eveline Ovulation test ger dig nämligen besked med stor precision om när det är lättast för dig att göra drömmen om familjetillökning till verklighet. Läs mer

Behöver du hjälp?

info@Billiga-tester.se

M-F 9-12 + 12.30-15

040 60 60 645


Dina fördelar

 • Kvalitetstester till ett lågt pris
 • Betala med faktura
 • Diskret leverans
 • Vi skickar beställningar 6 dagar i veckan
 • 21 dagars ångerrätt
 • 21 dagars full returrätt
 • Personlig kundservice
 • Testerna är CE-märkta och godkända av FDA

Läs mer här