meny
Artikler om fertilitet | Nyheter om fertilitet

Selen förbättrar fertiliteten hos både män och kvinnor

Har man försökt att bli gravid i mer än 12 månader utan att lyckas, och graviditetstestet er negativt, kan man ha ett problem med sin fertilitet och då måste man uppsöka läkare för ytterligare utredning och eventuell fertilitetsbehandling.

Man vet ännu inte varför så många inte kan bli gravida naturligt, men det är troligtvis en kombination av flera orsaker.

Forskare har fått mer och mer fokus på bl.a. vitaminer och mineraler hos både män och kvinnor för att ta reda på vad det betyder för fertiliteten i sin helhet. Selen är bara ett av många ämnen som blir undersökt närmare.

I Sverige ligger många svenskar precis på gränsen för selenbrist eller har redan selenbrist. Det kan kanske vara en av orsakerna till att så många svenska par har svårt att bli gravida och att 1 utav 5 svenska män har dåliga spermier.

Selen är viktigt för kroppen – på flera områden

För bara några få år sedan var man inte klar över hur livsviktigt selen är för människokroppen, men efter att man har haft mer fokus på selen i forskningen har man också hittat mer information om det.

Selen är ett ämne som finns i alla kroppens celler och därför finns det naturligvis en hög sannolikhet för att det har en mångfaldig funktion i vår kropp. Några av de områden där selen har en viktig funktion och som har bevisats är:

 • Vid bildningen av skjöldkörtelshormoner
 • Kroppens antioxidantförsvar
 • DNA-syntes
 • Immunrespons
 • Män och kvinnors fertilitet samt möjlighet för att bli förälder

Selen har stor betydelse för mäns säd kvalitet

Varje gång mannen har en utlösning blir det utsänt upp mot 500 000 spermier men baraganska få av dem når fram till ägget som ska befruktas.

Flertalet undersökningar visar att män kan få bättre spermier om de får ett extra tillskott av selen. Både i förhållande till antalet av spermier som blir producerade men också i förhållande till sädescellerna förmåga till att flytta sig och minska antalet av deformerade sädesceller.

I en undersökning där män med nedsatt säd kvalitet fick 100 mikrogram selen dagligen uppnådde 56 % av männen en förbättrad säd kvalitet.

Har en man fått konstaterat att hans sädeskvalitet är nedsatt är det ett bra alternativ att försök ta ett dagligt kostilskott som innehåller extra selen.

Kanske kommer resultat av insatsen på sikt visa en liknande förberedelse av sädeskvalitet som många av de män som deltog i undersökningen uppnådde.

Selen har också stor betydelse för kvinnans fertilitet

Undersökningar visar på samma sätt att kvinnans folliklar – den sak som ägget ligger i – påverkas av selen och bristen av det.

Därför är det minst lika viktigt att kvinnan få den rekommenderade mängden selen dagligen om hon ska utveckla sunda folliklar i äggstockarna och kunna producera sunda ägg.

Gravida ska ha den största mängden selen dagligen

När man är gravid är kroppen belastad på ett sätt som sammanliknas med att springa ett maraton.

Därför har gravida användningar för en högre mängd vitaminer och mineraler under graviditeten än kvinnor som inte är gravida och det gäller även för ämnet selen.

Man har bl.a. funnit att kvinnor som har selenbrist har en högre risk att föda för tidigt pga. att fosterhinnan brister – vattnet går – innan datumen är nått.

Därutöver spelar selen en viktig roll för fostrets utveckling – både under graviditeten och för hälsan senare i livet.

Hur mycket selen får man ta?

Den dagliga rekommenderade mängden är för:

 • Män: 50 mikrogram
 • Kvinnor: 40 mikrogram
 • Gravida och kvinnor som ammar: 55 mikrogram

Tar du en multivitamintablett som kosttillskott dagligen som innehåller mängderna ovanför så får du tillräckligt.

Är du en av de svenskar som har utvecklat selenbrist borde du ha selen som ett extra kosttillskott, dock borde du maximalt få 100 mikrogram dagligen.

Vilka matvaror innehåller selen?

Det finns flera olika matvaror som du kan äta som innehåller selen naturligt. Det handlar om:

 • Fisk
 • Ägg
 • Kött – speciellt lever och njurar
 • Skaldjur
 • Mjölk
 • Ost
 • Vissa nötter, speciellt cashewnötter innehåller stora mängder selen

Kosttillskott – före, under och efter graviditet – med selen

Eftersom selen – samt andra viktiga vitaminer och mineraler – har en stor betydelse för vår kropp både när vi vill bli gravida och under graviditeten är det en bra ide att försäkra sig med ett dagligt kosttillskott.

Genom att ta en multivitamin tablett – t.ex. gravitamin – redan innan man blir gravid så kommer din kropp få de rekommenderade mängderna vitaminer och mineraler som rekommenderas.

Avslutande kommentar om selen

Det finns många bevis för at selen är livsviktigt för vår kropp, vår fertilitet och vår hälsa i sin helhet.

Forskarna hittar hela tiden nyheter om selen och hur det påverkar vår kropp negativt om vi inte får i oss mängden selen vi ska ha i vardagen.

Forskningen går hela tiden framåt kring selen och hur det påverkar män och kvinnors generella fertilitet

Därför borde du – oavsett om du önskar att bli eller redan är gravid – vara extra uppmärksam på om du får i dig selen via kosten och/eller genom att ta ett extra kosttillskott.

Forskningen leder oss också fram till vilka områden som t.ex. mäns och kvinnors generella fertilitet vi kan förbättra genom att ta selen via ett kosttillskott dagligen.

Därför borde du – speciellt om du önskar att bli eller redan är gravid – vara extra uppmärksam på att du får ett dagligt intag av selen genom kosten och/eller genom att ta ett extra kosttillskott.

Källor:
Livsmedelsverket – Selen
Sundhed.dk – Kost og graviditet
Preconception Health For Men
Vårdguiden – Bra mat när du är gravid

Relaterede artikler

Forskare har fått mer och mer fokus på bl.a. vitaminer och mineraler hos både män och kvinnor för att ta reda på vad det betyder för fertiliteten i sin helhet. Selen är bara ett av många ämnen som blir undersökt närmare.

Läs mer

I Köpenhamn i Danmark finns TFP Stork Fertility, som startades av Nina Stork 1999.

Läs mer

Folsyra, folat eller folinsyra, ibland även kallat vitamin B9, är en viktig faktor för tillväxt och stimulerar produktionen av mjölk hos gravida och påverkar hud och matspjälkning på ett gynnsamt sätt.

Läs mer

Hur säkra är säkra perioder, och kan jag ha oskyddat sex när jag har mens? Läs mer om chansen att bli gravid under mensen här.

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar