meny
Artikler om fertilitet | Produktartiklar

”Spökstreck”, missvisande och falska resultat – vad beror de på egentligen?

Läs 10 möjliga förklaringar här!

Ett ämne som vår kundservice ofta får frågor om, och som ibland diskuteras livligt i olika internetforum för graviditet är det här med ”spökstreck” på graviditetstest och felaktiga/falska resultat. Och det förekommer för alla märken; från de allra billigaste stickorna, till de lite dyrare Clearblue graviditetstesterna. Tvärtom vad många tror, så har det oftast inget att göra med kvaliteten på testerna.

I den här artikeln kan du läsa om vad det mer sannolikt beror på, dvs. möjliga orsaker till s.k. ”spökstreck”, missvisande och falska resultat.

Det ska inledningsvis sägas att de flesta graviditetstest för hemmabruk som finns på marknaden idag är av mycket god kvalitet, och har hög säkerhet förutsatt att bruksanvisningen följs noga. Äkta falska positiva tester är därför så gott som obefintliga. Istället är det olika faktorer som påverkar, och som medför att resultatet (teststrecket) felaktigt tolkas som spökstreck eller att man uppfattar det som att resultatet är falskt eller att det är något fel på själva testet.

Vi börjar med lite basfakta:

Visste du att hCG …

 • Bildas naturligt i moderkakan under graviditet
 • Mäts i Internationella Enheter (International Units) som skrivs IE/L eller mIU/ml
 • Är kemiskt likt ett hypofyshormon, LH, som hos mannen stimulerar produktion och frisättning av testosteron från testiklarna
 • är läkemedelsklassat i Sverige enligt Läkemedelslagen
 • är dopingsklassat enligt Dopningslagen (dopingklassat inom idrotten)

Graviditetshormonet hCG (human koriongonadotropin), är det hormon som alla graviditetstester är utvecklade för att detektera, och man skiljer mellan två olika typer av graviditetstest – de som är kvalitativa (som mäter om det finns hCG i urinen/blodet), och de som är kvantitativa (som mäter hur mycket hCG det finns i blodet). Graviditetstester för urin är i huvudsak kvalitativa, medan blodprov för hCG i regel är kvantitativa (men kan även vara kvalitativa).

Normalt kan hCG förekomma i mycket låga nivåer även hos män och icke-gravida kvinnor, men nivån ligger då typiskt på mindre än 3 mIU/mL (allt mellan 0 och 5 är normalt och räknas som negativt), och det är en så låg nivå att de inte kan registreras som ett positivt resultat på de hemmatest som kan köpas idag.

De känsligaste graviditetstesterna som f.n. finns på marknaden för hemmabruk är känsliga för 10 mIU/mL hCG. Så om t.ex. urinen som användes för att testa med innehåller minst 10 mIU/mL hCG eller mer, och graviditetstesten har en säkerhet på över 99%, så innebär det sannolikheten för att det är ett korrekt positivt resultat är över 99%. Många av de graviditetstester som finns att köpa t.ex. online i nätbutiker, apotek eller andra butiker behöver dock mer hCG för att kunna visa positivt, och ofta ligger känsligheten för dessa test på 25 mIU/ml hCG.

När ett ägg blir befruktat så tar det ca 5-10 dagar innan det har fäst sig i livmoderväggen, och sedan börjar producera hCG. Studier har dock visat att hos upp mot 10% av kvinnor implementeras inte embryot förrän mycket senare; efter första dagen för den uteblivna menstruationen. Därför kan det dröja innan vissa kvinnor ser ett positivt resultat.

hCG kan normalt först detekteras i blodet. Njurarna silar blodet så att hCG sedan utskiljs i urinen, så därför dröjer det lite längre innan hCG kan påvisas i urinen om man jämför med ett blodprov.

Eftersom många kvinnor som gärna vill bli gravida tenderar att testa tidigt för graviditet, så är hCG-nivån när de börjar att testa med graviditetstest också relativt låg – kanske just kring testets känslighetsnivå. Det är här den testande kvinnan ofta tenderar att referera till teststrecket som ett ”spökstreck”, men som egentligen bara är ett mycket svagt teststreck, ofta lite diffust i färgen (observera att färgen på teststrecken kan variera mellan olika varumärken).

Hur länge det dröjer innan man kan se ett positivt resultat på en graviditetstest beror på flera saker:

 • Hur lång tid det tar för det befruktade ägget att fästa i livmoderväggen
 • Hur du använder testen – följ bruksanvisningen, och kolla giltighetsdatumet
 • När du använder testen – ju tidigare du testar i förhållande till den förväntade menstruationen, ju osäkrare är resultatet. Morgonurin rekommenderas.
 • Vem som använder testen – hCG-nivån i urinen vid olika tidpunkter i den tidiga graviditeten är olika för varje enskild kvinna.
 • Vilken typ av test du använder; vissa graviditetstester är känsligare än andra.

Men vad är det då som kan påverka streckens färgstyrka – och har det någon betydelse?

Det finns flera faktorer som kan påverka resultatet på en graviditetstest och styrkan på strecken, men man ska komma ihåg att en urintest för graviditet är ett kvalitativt graviditetstest – dvs. det mäter bara om hCG finns i urinen – inte hur mycket det finns. Hur starka strecken är har därför ingen egentlig betydelse. ”Ett (test)streck är ett streck” oavsett hur svagt eller starkt det är (strecken bör dock vara av samma tjocklek/bredd).

En graviditetstest fungerar på följande:

 • Kapillärkraft för urinen upp genom testen till det område där strecken ska bildas.
 • I resultatområdet finns två områden/linjer med pålagda reagenser.
 • Den ena linjen, som är den för kontrollstrecket, bildas längst bort från uppsugningsdelen (närmast den delen av testet som man håller i), och reagerar bara på vätska. Kontrollstrecket visar att vätskan (urinen) har tillförts testen i tillräcklig mängd. Det är endast färg (inget hormon) som binds till kontrollstrecket.
 • Den andra linjen, som är den för teststrecket, bildas (ca 4-5 mm) till vänster om kontrollstrecket, och binder både till färg och hCG under förutsättning att hCG finns i tillräcklig nivå i urinen.
 • En positiv graviditetstest har ALLTID ett synbart färgat teststreck och kontrollstreck, (men observera att grundfärgen kan vara olika för olika märken av graviditetstester).

Eftersom hCG-nivån i en normal framåtskridande graviditet vanligen ökar mycket snabbt (man räknar med att nivån fördubblas ca var tredje dag under graviditetens första tredjedel), så är hCG normalt också en mycket god markör för graviditet.

Helt naturligt är hCG-nivån låg i början av en graviditet. Under de första 3 – 4 veckorna ligger nivån typiskt på mellan 3 och 156 mIU/mL hCG, och toppar i ca vecka 10 – 13 på mellan ca 29. 900 och 291.000 mIU/mL hCG. Dvs. som högst under sista delen av första trimestern. Efter 20:e graviditetsveckan är hCG-produktionen relativt konstant.

Vid tidpunkten för den förväntade/uteblivna menstruatioenen (14+ dagar efter ägglossning), visar vanligen mer än 95% av graviditetstesterna positivt.

Med den höga känslighet som de flesta graviditetstest har idag, så är det inte ovanligt att kvinnan redan sett ett positivt (dock oftast mycket svagt) resultat på graviditetstesten – kanske t.o.m. innan menstruationen hunnit utebli.

I början av en graviditet är det inte heller ovanligt att hCG-koncentrationen kan variera något i olika urinprov; särskilt i de 1-2 första veckorna av en graviditet, och det kan då medföra skiftande resultat på graviditetstesterna.

Även om man kan testa före förväntad menstruationsdag med många av de graviditetstest som finns att köpa idag, så är producenternas rekommendation oftast att de bör utföras från den dag som menstruationen förväntas för att ha störst möjliga säkerhet. Ju tidigare man testar innan förväntad dag för menstruation, ju mindre blir tillförlitligheten. Vid tidig testning är det också viktigt att använda morgonurinen.

Man ska komma ihåg att vi alla har ett helt individuellt sätt att se saker på – också när det t. ex. gäller hur svagt eller starkt ett streck på en graviditetstest är.

Enligt min mångåriga erfarenhet av att svara på frågor om bl.a. graviditetstestning, är en av de vanligaste förklaringar till det som hos många uppfattas som ”spökstreck”, att man helt enkelt testar (för) tidigt!

1. Testning före den förväntade menstruationsdagen. Det finns hCG i urinen som testet har kunnat registrera, men en relativt låg nivå, och helt naturligt blir då teststrecket svagt.

Det kan t.ex. vara så att du räknat fel på hur lång din cykel är, och därmed testar du kanske omedvetet för tidigt. Även om du normalt har väldigt regelbundna cykler, så är det inget som säger att du inte plötsligt kan få en som är längre.

Det är inte alla graviditeter går framåt som de ska – och så många som uppemot 60% av alla befruktade ägg leder aldrig till en fullgången graviditet, utan avbryts t.ex. av naturliga orsaker (spontanabort).

När en (spontan) abort sker, så sjunker hCG-nivån istället för att som normalt öka på i relativt rask takt, och pga. att hCG-nivån ofta är låg tidigt i graviditeten, kan det sjunka så snabbt att man ibland kan uppleva att se positivt resultat den ena dagen, men negativt nästa dag.

Det är väldigt individuellt från kvinna till kvinna, och från graviditet till graviditet, hur snabbt hCG-nivån försvinner ut från kroppen vid en avbruten graviditet. Det kan gå från dag till dag – eller finnas rester kvar i upp till nio veckor.

Man ska också komma ihåg att hCG försvinner från blodet först – sedan urinen. Så om man t.ex. hunnit se ett första positivt resultat på en graviditetstest, som sedan följs av ett negativt blodprov, kan det bero på att det fortfarande fanns en liten hCG-rest i urinen, samtidigt som nivån hann försvinna från blodet innan blodprovet togs.

2. Avbruten graviditet/spontanabort då hCG-nivån minskar, är därmed en annan möjlig förklaring till ”spökstreck”, eller skiftande resultat där något/några av de utförda testerna tolkas som felaktiga, eller att det är fel på testen.

VIKTIGT: Utgå aldrig från att en ev. graviditet har avbrutits endast genom graviditetstestning – det bör utvärderas av läkare!

Ytterligare några faktorer som kan påverka resultatet och/eller styrkan på en graviditetstest – och därmed möjligtvis tolkas som ”spökstreck”, felaktigt resultat eller fel på graviditetstesten är:

3. Ett stort intag av vätska (särskilt i timmarna innan testet utförs) kan ev. späda urinen så mycket att man får missvisande resultat – t.ex. ett så svagt teststreck att det tolkas som ett spökstreck (eller så kanske det inte visas något teststreck alls).

4. Långsammare hCG-ökning än vad som normalt förväntas. Vissa gravida kvinnor producerar hCG lite långsammare. Det kan innebära att teststrecket är svagt även om kvinnan testar något efter den förväntade menstruationsdagen.

5. Avläsningstiden – alla tester har en angiven avläsningstid, och det är endast under den tiden som resultatet är giltigt. Efter testens avläsningstid kan nämligen den kemiska reaktion som sker i testen fortsätta, och det kan medföra att streck tillkommer (de kan vara svaga eller starka) – eller så försvinner kanske strecken helt. Avläsningstiden kan variera från märke till märke, så läs din bruksanvisning noga!

Håll testen på armlängds avstånd när du ska avläsa resultatet. Kan du inte se något teststreck då är det bara att slänga testen i soporna – och låta den bli kvar där.

6. Den individuella synen – Det är lätt att kisa eller vrida på testen för att i vissa fall, tro sig se ett positivt resultat – särskilt om man så väldigt gärna vill se ett positivt resultat, och kanske har försökt bli gravid länge. Men om du inte ser ett teststreck när testen hålls på armlängds avstånd och/eller kan fånga teststrecket på bild, bör resultatet tolkas som negativt. Vänta 2-3 dagar och testa sedan på nytt.

7. Felaktig testtidpunkt/ fel typ/utgånget test används

Jo – det förekommer faktiskt att man inte har uppmärksammat vad det är för test man använt! Eller att man bara har varit nyfiken på vad resultatet blir när man inte följer bruksanvisningen! Gör inte dig själv en otjänst – det är bara förvirrande, och bortkastade pengar att inte följa bruksanvisningen!

Graviditetstest har utvecklats för att användas ungefär vid den tid som den förväntade menstruationen, för det är då som de flesta gravida kvinnor normalt har hunnit producera så mycket hCG att det kan registreras på en graviditetstest.

Ägglossningstest har utvecklats för att användas under några få dagar före den förväntade ägglossningen.

LH (ägglossningshormon) och hCG (graviditetshormon) är dock  väldigt lika i sina kemiska strukturer.

Om man t.ex. har använt en ägglossningstest istället för graviditetstest när menstruationen förväntas (och man faktiskt är gravid), så kan det medföra att ägglossningstesten visar ett positivt resultat pga. hormonernas likhet.

Det positiva resultatet beror då alltså inte på en  kommande ägglossning, utan istället på närvaro av hCG i urinen. Man bör vara uppmärksam på, att det ska väldigt lite hCG till för att ‘störa’ ägglossningstesten. Det kan till och med vara så lite hCG, att en graviditetstest inte kan registrera det.

8. Vissa mediciner som innehåller hCG (vanligast förekommande är fertilitetsbehandlings-mediciner) kan också påverka resultatet så att det visar positivt (ev. svagt teststreck). Hormonerna som ges vid fertilitetsbehandling tar ca 5-14 dagar för att försvinna från kvinnans system beroende på dosstorlek och kvinnans individuella metabolism. Är du osäker på om dina mediciner kan påverka bör du fråga din läkare.

9. Utomkvedshavandeskap – hCG-nivån är oftast lägre, och ökar långsammare än normalt. Det kan ev. medföra svagare teststreck än vad som normalt förväntas. Kontakta läkare omedelbart om du misstänker utomkvedshavandeskap.

10. Vissa sällsynta sjukdomstillstånd kan medföra produktion av hCG i kroppen som inte har med graviditet att göra – Hör med din läkare.

Avslutningsvis:

Är du osäker på resultatet av din graviditetstest, så kan det vara en god idé att vänta minst 2-3 dagar, och sedan utföra en ny graviditetstest om menstruationen fortfarande inte börjat. Vid upprepade negativa resultat utan att menstruationen börjat kan det vara en god idé att kolla upp det hos gynekolog eller barnmorska.

Det är vår förhoppning att ovanstående gett dig lite bättre förståelse för varför ett teststreck kan vara svagt, och varför det ibland tolkas som ett ”spökstreck”, eller att resultatet upplevs som felaktigt/falskt – när det egentligen handlar om påverkande faktorer för den enskilda kvinnan och hormonerna i hennes kropp.

Jag som har skrivit artikeln heter Ane Jönsson, och den är skriven utifrån min mångåriga (sedan 2003) erfarenhet av kundservice och produktrådgivning inom området ägglossnings- och graviditetstestning.

Källor:

www.niomanader.se

www.billiga-tester.se

Läs mer om cykler här

Engelsk informationssite om fertilitet

Relaterede artikler

Alla graviditetstest registrerar förekomsten av ett hormon som heter hCG (humant Choriongonadotrophin).

Läs mer

De graviditetshormon som heter hCG (humant Choriongonadotropin). hCG börjar produceras av det befruktade ägget efter att det har fäst i livmoderväggen; normalt ca. 6-10 dagar efter befruktningen. I en normal graviditet ökar hCG-nivån snabbt under graviditetens första tredjedel, och fördubblas ca. var tredje dag. Maximal hCG-nivå uppnås normalt i vecka 7-12, där en typisk nivå ligger på upp mot 200.000 mIU/ml.

Läs mer

Hur avläser man ett ägglossningstest? Om du har erfarenhet av graviditetstest är det inte alls samma resultat du letar efter när du läser ett ägglossningstest.

Läs mer

Det finns många olika förhållningsregler när det gäller användandet av graviditetstest. Hur tidigt bör man ta ett graviditetstest efter ägglossningen.

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar