meny
Artikler om fertilitet | Produktartiklar

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor – Frågor & Svar

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor har visats i TV-reklam på TV4 och Kanal 5, vilket har medfört ett mycket stort intresse.

Det har därför kommit många frågor om Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor från våra kunder.

Här nedanför har vi samlat några av de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

Köp Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor här.

Hur fungerar Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor?

Clearblue fertilitetsmonitorClearblue Advanced Fertilitetsmonitor fastställer normalt upp till sex fertila dagar – den visar inte bara dina två mest fertila dagar, utan kan även upplysa de flesta kvinnor om 1-5 extra dagar med hög fertilitet innan deras maximala fertilitet. Eftersom din parters spermier kan leva i din kropp i flera dagar, kan samlag under alla dessa dagar leda till befruktning.

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor är ett naturligt, icke-invasivt test som är lätt att använda och består av teststickor och en liten monitor som fastställer förändringar i de hormon som reglerar din fertilitet. Monitorn registrerar din personliga menscykel för att skapa en bild över dina mest fertila dagar.

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor ger dig omfattande, personlig information om din cykel som är unik för dig. Du kan koppla av, eftersom Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor:

  • Räknar dagarna och visar på vilka dagar du bör göra testet.
  • Visar när du har dagar med låg, hög och maximal fertilitet.
  • Varnar om när din mens väntas.

Ger dig tillfälle att förbereda dig för nästa cykel. Om din mens är försenad, kan du vara gravid.

Med Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan du testa för graviditet. 4 st. graviditetstest medföljer i varje förpackning av teststickor. Du kan graviditetstesta från tre dagar innan din mens är beräknad2. Monitorn kommer att beräkna när det är, så att du får veta så snart som möjligt om du har blivit gravid.

Monitorn använder 2 st. Alkaliska AA (LR6) batterier av god kvalitet (t.ex. Duracell). Producenten informerar att batterierna ska bytas ut mot nya snarast möjligt efter att symbolen för lågt batteri visas. Beroende på användningen kommer batteribyte bli nödvändigt efter ca 1-3 cykler.

Hur kan Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor maximera chansen för att jag ska bli gravid?

En studie som genomfördes nyligen visade att chansen för befruktning ökade med 89 procent när Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor användes.

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor detekterar de dagar i varje menscykel då du har störst chans att bli gravid. Det sker genom bevakning av två hormon: östrogen och luteiniserande hormon (LH).

Kroppen producerar östrogen under dagarna fram till ägglossningen. När en ökning av östrogenet detekteras av Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor, är det ett tecken på att du har hög fertilitet, vilket normalt inträffar under 1-5 dagar innan din maximala fertilitet. Eftersom spermier kan leva flera dagar i din kropp, kan du genom att ha samlag under dessa dagar öka chansen att bli gravid vid ägglossningen ett par dagar senare.

LH är det hormon som utlöser ägglossningen från äggstocken. Ägglossningen inträffar normalt mellan 24-36 timmar efter LH-ökningen.

När Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor detekterar din LH-ökning, visar den maximal fertilitetsstatus. Genom att ha samlag under dessa två dagar, maximerar du chansen att bli gravid.

Hur exakt är Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor?

Clearblue Fertilitetsmonitor har i laboratorietest visat sig detektera LH-ökningen med 99 procents exakthet under cykler då LH-ökningen också fastställdes med en referensmetod.

Hur använder jag Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor?

Detta är endast kortfattade instruktioner. Läs alltid medföljande instruktioner innan du gör ett test.

Clearblue Fertilitetsmonitor består av en liten monitor som används med tillhörande teststickor. Allt som behövs är ett enkelt urinprov under varje cykel när monitorn uppmanar dig. Engångsteststickan samlar upp hormon från din första morgonurin. Monitorn läser av teststickan, tolkar hormonförändringarna och ger dig klart besked om din fertilitetsstatus kommer att vara låg, hög eller maximal under de närmaste 24 timmarna.

Komma igång

Du kan börja använda din monitor den första dagen i din nästa menscykel, men inte innan. Den dagen trycker du på knappen märkt med “m”, för att registrera i monitorn att du har fått mens och att en ny cykel har påbörjats. Därmed fastställs även det sextimmarsintervall då du kan göra ett test, så du bör helst göra detta vid den tidpunkt du normalt stiger upp på morgonen. Det enda du behöver göra sedan är att sätta på din Clearblue advanced Fertilitetsmonitor varje dag när som helst under sextimmarsintervallet för testet. Symbolen “m” visas under den fem första dagarna i varje cykel. Siffran i fönstret ändras varje dag för att visa dig vilken dag i din cykel det är.

De dagar som monitorn behöver mer information om dina hormonförändringar, uppmanar den dig att göra ett test.

Göra ett test

När monitorn uppmanar dig att göra ett test, tar du en fertilitetsteststicka från förpackningen och använder den direkt. Ta urinprovet genom att hålla stickans provände nedåtriktad i din urinstråle under endast tre sekunder. Du kan också lämna ett urinprov i en ren och torr behållare och doppa stickans provände i det under 15 sekunder.

Det är viktigt att du använder din första morgonurin eftersom den har den högsta hormonhalten.

Håll sedan stickan riktad nedåt, ta av hylsan från den torra änden och sätt den över den fuktade änden av stickan. Du kan nu sätta in din teststicka i monitorn enligt beskrivningen i de medföljande instruktionerna.

När du har satt in teststickan, blinkar symbolen för stickan under cirka fem minuter medan monitorn läser av och tolkar testet. Efter cirka fem minuter uppmanas du att ta ur stickan, som du sedan kasserar.

Monitorn visar nu din fertilitetsstatus.

Din fertilitetsstatus

Clearblue fertilitetsmonitor visar din fertilitetsstatus

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor visar din fertilitetsstatus i form av ord; Låg, Hög eller Maximal.

Låg fertilitet:

Låg fertilitet visas under den tid i din cykel då din fertilitetshormonhalt är låg.

Du kanske ändå vill ha samlag under dina dagar med låg fertilitet, även om det inte är troligt -men dock inte omöjligt- att du blir befruktad.

Hög fertilitet:

Hög fertilitet visas när Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor detekterar en ökning i östrogen, som inträffar när du närmar dig maximal fertilitet. Om du har samlag under dagar med hög fertilitet, har du ökad chans att bli gravid.

Maximal fertilitet:

Maximal fertilitet visas runt tidpunkten för ägglossningen. Om du har samlag under dessa dagar, har du störst chans att bli gravid. Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor visar när du närmar dig slutet av din cykel genom att “m”-symbolen börjar blinka.

Du kan då börja förbereda dig för din nästa cykel, eller göra ett graviditetstest om din mens är försenad.

Hur effektiv kan Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor vara för mig?

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor kan detektera maximal fertilitet under cykler om 21-42 dagar. Om du har samlag under dagar med hög och maximal fertilitet, kan du maximera chansen för befruktning. Det är självklart viktigt att förstå att inga produkter kan garantera graviditet.

Passar Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor för mig?

Clearblue Fertilitetsmonitor passar dig om din naturliga menscykel normalt varar mellan 21-42 dagar. De flesta kvinnor behöver tio teststickor under varje cykel.

Kvinnor med oregelbunden eller lång menscykel kan behöva 20 teststickor under varje cykel för att hitta sin mest fertila period.

Vissa hälsotillstånd och läkemedel kan påverka Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor-funktionen negativt. Om du har symptom på menopaus, polycystiskt ovariesyndrom, nedsatt lever- eller njurfunktion, eller om du är eller nyligen har varit gravid (även om graviditeten var ofullbordad), kan resultaten vara missvisande.

Resultaten kan också bli missvisande om du behandlas med antibiotika som innehåller tetracyklin, hormonpreparat (t.ex. hormonpreventivmedel eller hormonersättning), fertilitetspreparat som innehåller hCG eller LH, eller annan behandling som kan påverka din cykel.

Om du tar klomifencitrat, bör du rådgöra med din läkare innan du börjar använda Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor. Klomifencitrat kan höja östrogennivån vilket kan leda till att hög fertilitet indikeras för tidigt i cykeln eller under för många dagar, och i vissa fall att monitorn inte visar dagar med maximal fertilitet även under ägglossning.

Vi rekommenderar att du alltid läser instruktionerna för eventuella läkemedel du använder innan du gör ett test.

Om du nyligen har ammat, använt hormonbehandling (t.ex. hormonpreventivmedel, akutpreventivmedel, fertilitetsbehandling, hormonersättningsbehandling) eller annan behandling som kan påverka din cykel, bör du vänta tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Fertilitetsmonitor.

Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten var ofullbordad), rekommenderar vi också att du väntar tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor. Skälet till detta är att försäkra att resultatet inte påverkas av eventuellt hCG som du kan ha kvar i kroppen efter graviditet. Prata med din läkare om du behöver närmare råd. Obs! Det finns inga produkter som kan garantera att du lyckas bli gravid.

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor är avsedd för att hjälpa dig att bli gravid, INTE att användas som preventivmedel. Vissa läkemedel är inte lämpliga vid graviditet, och vi rekommenderar därför att du rådgör med din läkare om du tar något läkemedel innan du försöker bli gravid. Par med medicinskt diagnostiserade fertilitetsproblem bör rådgöra med sin läkare innan de använder den här produkten.

Vilka tillstånd eller läkemedel kan påverka mitt testresultat?

De flesta läkemedel (t.ex. vanliga värktabletter eller förkylningspreparat) bör inte påverka hur Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor fungerar. Det finns dock vissa hälsotillstånd och läkemedel som kan påverka monitorns funktion. Vi rekommenderar starkt att du alltid läser tillverkarens instruktioner för eventuellt läkemedel som du använder innan du använder Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor, och rådgör med din läkare om du är tveksam.

Jag har nyligen varit gravid. Kan detta att påverka resultatet av mitt test?

Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten var ofullbordad), rekommenderar vi att du väntar tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor. Skälet till detta är att försäkra att resultatet är korrekt och inte påverkas av eventuellt hCG som du kan ha kvar i kroppen strax efter graviditet.

Kan orala preventivmedel påverka resultatet?

Om du har använt p-piller (eller akutpreventivmedel), bör du vänta tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor. Din menscykel bör ha stabiliserat sig vid det laget. Jag har använt vanlig temperaturtagnings- och hemägglossningstest.

Kan Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor ersätta temperaturmetoden?

Fördelen med Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor framför temperaturtagningsmetoden är att den förutsäger ägglossning innan den inträffar. Det ger dig mer tid att ta tillvara på alla dina fertila dagar.

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor gör allt som ägglossningstest för hemmabruk kan göra, och mycket mer. Den visar inte bara dina två dagar med maximal fertilitet, utan även ytterligare dagar då du kan bli befruktad. Genom att detektera en ökning av östrogen, kan den upplysa de flesta kvinnor om 1-5 extra dagar med hög fertilitet.

På så sätt får du reda på alla de dagar som samlag har störst förutsättning att leda till befruktning. Den räknar också dagarna åt dig, talar om vilka dagar du ska göra testet på, tolkar testet, visar din fertilitetsstatus varje dag och skapar en personligt anpassad bild av din cykel.

Måste jag använda min första morgonurin när jag gör testet?

Det är viktigt att du använder din första morgonurin efter uppvaknandet, eftersom den har den högsta hormonhalten.

Kan jag använda Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor som preventivmetod, eftersom den visar när jag är fertil?

Nej. Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor är utformad för att tala om när du har störst chans att bli befruktad. Eftersom spermier kan leva i flera dagar, finns det risk för att bli gravid om du har samlag innan du detekterar din höga eller maximala fertilitet.

Kan jag vara säker på att bli gravid om jag använder Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor?

Det finns inga produkter som kan garantera att du lyckas bli gravid. Clearblue Advanced  Fertilitetsmonitor har dock visat sig nästan fördubbla chansen för befruktning.  Den hjälper dig att tillvarata din naturliga fertilitet på bästa sätt genom att passa in samlag runt tiden för ägglossning. De flesta befruktningar sker inom en sexdagarsperiod runt ägglossningen. Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor är ett enkelt och effektivt sätt att hitta dina mest fertila dagar, för att hjälpa dig att maximera chansen för befruktning.

Kan jag sluta använda Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor och börja igen längre fram?

Ja. Du behöver bara ta ur batterierna och förvara monitorn torrt. Instruktioner om hur du startar om monitorn hittar du i instruktionshäftet som medföljer den.

Jag har använt Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor under flera cykler, men har ännu inte blivit gravid. Varför inte?

Befruktning är en komplicerad biologisk process, och det är många faktorer som inverkar. Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta flera månader att bli gravid. Om du inte har blivit befruktad efter sex cykler i följd, eller om du funderar över något annat, bör du prata med din läkare.

 

Källor:

Bruksanvisning

Ladda ner bruksanvisningen Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor

Relaterede artikler

Clearblue har utvecklat en digital graviditetstest, som också ger kvinnor en idé om hur långt gångna de är i sin graviditet redan när de använder graviditetstesten med veckoindikator. Läs mer här

Läs mer

Alla graviditetstest registrerar förekomsten av ett hormon som heter hCG (humant Choriongonadotrophin).

Läs mer

Använd en babymonitor och doppler för att mäta barnets hjärtfrekvens från vecka 12 i graviditeten och låt resten av familjen skapa en relation med den nya familjemedlemmen

Läs mer

Efter att de digitala ägglossningstesterna utvecklats och kom ut på marknaden har Clearblue vidareutvecklat produkten ytterligare, för vissa kvinnor har en mycket snabb stigning av hormonet LH (luteiniserande hormon). Det är detta hormon som ägglossningstester mäter nivån av, och utifrån det bestämmer om ägglossningstidpunkten kommer att ske inom de nästa 24-37 timmarna eller ej. Det […]

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar