meny
Artikler om fertilitet | Information till mannen

Drastisk nedgång av spermieantalet hos män

Under de senaste 40 åren har antalet spermier hos män i västvärlden minskat kraftigt – med över 50%! Detta visar en ny studie publicerad i Human Reproductive Update 2017.

Studien bygger på en analys av 185 undersökningar som skett under åren 1973 till 2011 hos män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland.

Hos dessa män såg man att spermiekoncentrationen per milliliter hade sjunkit med 52,4% under perioden, och den totala mängden spermier; dvs. antalet per utlösningen hade minskat med hela 59,3%.

Forskarna ser inte några tendenser på att den nedåtgående kurvan planar ut, utan istället har den fortsatt jämnt nedåt under hela tidsperioden.

För män i Sydamerika, Asien och Afrika såg man dock ingen minskning.

Man känner ännu inte till varför västvärldens män har denna nedgång i spermiekoncentration, men tror att det möjligtvis kan bero på vissa kemikalier i vår miljö. Men om inte trenden bryts snart kommer infertilitet bland män bli ett mycket stort problem inom en snar framtid, då minskningen är både stark och fortgående.

Forskarna uppmanar myndigheter att se allvarligt på saken, och börja undersöka bakomliggande faktorer.

Manlig sperma innehåller normalt 20 till 150 miljoner spermier per mililiter. Men det är bara motila (rörliga) spermier som kan befrukta ett ägg. Motilitet är dels ett mått på hur stor andel av spermierna som rör sig, men det är även viktigt att veta hur stor andel som rör sig snabbt framåt, och inte bara rör sig men utan att förflytta sig.

SwimCount spermatest är ett kvalitetstest som snabbt och lätt utförs i hemmet, och som ger mannen besked om hans kvalitativa fertilitetspotential genom att mäta spermier som är progressiva (rör sig framåt) och därmed också har möjlighet att befrukta kvinnans ägg.

SwimCount spermatest

SwimCount fungerar genom att endast de progressiva motila spermierna kan ta sig från en kammare in till nästa kammare. På vägen dit blir de infärgade, och denna infärgning bildar sedan resultatfärgen i den tredje kammaren. Ju fler progressiva motila spermier det finns i sädprovet, ju mörkare färg i resultatfönstret.

SwimCount har mycket hög säkerhet. Sensitiviteten är 96%, och specificiteten 91%. Det betyder att om mannens sperma har mer än 5 miljoner progressiva motila spermier (spermier som simmar framåt) per ml, så är sannolikheten 96% att testresultatet är korrekt. Om testen visar att mannens sperma har mindre än 5 miljoner progressiva motila spermier/ml, är testresultatet 91% säkert.

Läs mer om, och köp SwimCount spermatest här

Källor:

Artikel om manlig infertilitet i The Guardian

7 saker som dödar dina spermier

Artikel Diagnosis of male infertlity

Frågor och svar om SwimCount spermatest

Relaterede artikler

Orolig för att du har dålig spermiekvalitet? Läs mer om de olika möjligheter för att lösa dålig spermiekvalitet och hur fertilitetsbehandling kan hjälpa.

Läs mer

Svenska män har en sämre sädkvalitet än män i andra länder. I artikeln kan du läsa inom vilka områden mannen kan påverka, för att förbättra sin sädkvalitet.

Läs mer

Mäns spermiekvalitet kan vara den avgörande faktorn om kvinnan blir gravid eller ej. Är mannens spermiekvalitet bara lite nedsatt kan det påverka en önskan om graviditet.

Läs mer

Få goda råd och vägledning för hur du själv kan förbättra din fertilitet. Det finns massor av tips, tricks och råd, för att öka mäns fertilitet, läs mer om mäns fertilitet här

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar