meny
Artikler om fertilitet | Goda råd för att uppnå graviditet

KISS-kost – kan det öka dina chanser för graviditet?

När det är svårt att bli gravid, kan det vara lite av ett detektivarbete att försöka hitta orsaken till det.

Här bör hormonella störningar dock vara bland de huvudmisstänkta. 5-15% av alla fertila kvinnor beräknas lida av en hormonell störning vid namn PCOS (Polycystisk OvarieSyndrom) – en störning som bl. a. gör det svårt för dem att bli gravida. 65% av dessa kvinnor är överviktiga.

Botemedlet kan vara KISS-kost; Klinisk insulinsänkande kost som rekommenderas till kvinnor med PCOS, eller kvinnor i farozonen för att utveckla PCOS, då ett förhöjt insulinnivå ofta följer i kölvattnet på tillståndet.

Bli klokare på PCOS med nedanstående information, lär känna symtomen, och avsluta med att få veta botemedlet mot PCOS.

Definition på PCOS/PCO

PCOS är en cocktail bestående av flera ingredienser; ett onormalt högt antal äggblåsor i äggstocken (PCO), onormalt stora äggstockar, oregelbundna/uteblivna menstruationer och sist men inte minst, ett förhöjt manligt könshormon. Tillsammans: PCOS.

Och det är här som den tidigare nämnda insulinnivån kommer in i bilden. PCOS kan nämligen leda till insulinresistens, något som gör att kroppen överproducerar insulin. Resultatet? Ett förhöjt blodsocker – och insulinnivå som kan inverka negativt på din fertilitet.

Symtom på PCOS; det här ska du vara uppmärksam på

Är du bland de kvinnor som har drabbats av PCOS kan du uppleva ökad skäggväxt, viktökning, oren hud, värmevallningar och sömnproblem – bara för att nämna en handfull av de ovälkomna symtomen.

Flera av dessa symtom kan bero på den tidigare nämnda insulinresistensen. Lägg därtill slutresultatet, reducerad fertilitet, och du har ett syndrom som förtjänar din odelade uppmärksamhet!

Hur kan jag vara säker på att jag har PCOS?

Det kan du inte innan du har undersökts, då vissa av symtomen kan bero på annat än PCOS.

Screeningblodprov, blodtryck, BMI samt höft/midje-kvot är bland de etablerade metoderna för att avgöra om du lider av PCOS. Därför bör du inte tveka med att kontakta läkare om du misstänker att du kan ha PCOS.

KISS-kort: boten mot PCOS?

Ok. Du har fått konstaterat PCOS! Men det finns hopp. Även om generna är en faktor i din risk för att utveckla PCOS, så har din livsstil nämligen också mycket att säga till om. Entré: KISS-kost.

KISS-kost anses som en populär metod för att sänka insulinnivån och därigenom skapa bättre balans i de hormoner som bl.a. styr fertiliteten – och på så vis avsevärt öka dina möjligheter för graviditet.

KISS-kost har utvecklats av gynekolog Bjarne Stigsby och klinisk dietist Hanne Juul och är inspirerat av en rapport från Nordic Nutrition Recommendation (NNR), som fokuserar på näring såväl som på fysisk aktivitet.

De 10 kostråden

Följande 10 kostråd (förutom fördjupningarna) är från Bjarne Stigsbys kliniks hemsida. Kostråd som kan sänka kroppens insulinnivå och därigenom öka dina möjligheter för graviditet.

  1. Undvik socker och sockerprodukter
  2. Ät bara lite av snabba kolhydrater*
  3. Ät långsamma kolhydrater**
  4. Ät mer protein***
  5. Ät mer fett
  6. Ät ”fisk”
  7. Ät varierat
  8. Ät frukost
  9. Drick vatten
  10. Var fysisk aktiv****

*Bröd, pasta, ris och liknande

**Frukt, grönsaker, bönor, kornprodukter mm.

***Ägg, kött, mandlar, linser mm.

****Jämför viktnedgång/övervikts inverkan på fertilitet

Extra insats om du är rökare

Vi har nu konstaterat att PCO/PCOS har något att göra med chansen att bli gravid, och att eventuella bekymringar om viktnedgång/övervikts inverkan på fertiliteten inte är ogrundade.

Det finns också lika solid dokumentation för rökningens negativa inverkan på fertiliteten, då det kan orsaka äggförlust, samt göra att kvinnan kommer i övergångsåldern tidigare.

Lider du av PCOS, och du är samtidigt rökare, bör du därför överväga att sluta röka i tillägg till din nya KISS-kost.

Källor:

https://www.dietdoctor.com

http://ptpariktigt.se/testa-kiss-metoden/

https://www.sst.dk

https://www.norden.org

Relaterede artikler

Hur lång tid det tar för dig att bli gravid är beroende på många faktorer. I den här artikeln kan du läsa hur lång tid det i snitt tar att bli gravid.

Läs mer

I den här artikeln ger jag dig all information du behöver för att du ska kunna hitta din ägglossning och lära dig hur du beräknar din ägglossningstidpunkt.

Läs mer

För att bli gravid är det viktigt att du vet lite kring din ägglossning. Vissa tecken kan ge dig information om ägglossningen är på gång, andra tecken kan bekräfta att ägglossningen har skett.

Läs mer

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige. Läs mer om symptomen, hur den påverkar kvinnans fertilitet och hur endometrios behandlas här

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar