meny
Artikler om fertilitet | Goda råd för att uppnå graviditet

Spontanabort – symtom och goda råd

En spontanabort är kanske den största rädslan för en gravid kvinna. När en spontanabort först har börjat kan den nämligen inte stoppas. Och följderna av den kan vara våldsamma för föräldrar som innerligt önskar sig barn.

Men hur utbrett är spontanabort egentligen, vilka symtom på spontanabort ska du som blivande mor hålla ett öga med, och vilka orsaker till spontanabort finns det? Det är några av de frågor som vi vill försöka besvara i den här artikeln.

Risk för spontanabort

Mellan 15 och 20 % av alla graviditeter slutar med en spontanabort, och siffran fortsätter att stiga.

Merparten av de spontana aborterna sker i den tidiga fasen av en graviditet – innan slutet av graviditetsvecka 12 – men problemet kan också uppstå från och med vecka 13 i graviditeten.

Särskilt dessa s.k. ”sena aborter” måste ses som en stor emotionell belastning för kvinnan, som vid den här tidpunkten har vant sig vid tanken på att bli förälder.

Inte desto mindre kan dessa kvinnor få tröst i att chanserna för graviditet och ägglossning efter en spontanabort fortfarande är goda. Först efter abortus habitualis* är det typiskt orsak att undersöka närmare.

*Upprepade fall av förlorade graviditeter. Dvs. tre förlorade graviditeter i rad, eller två förlorade graviditeter efter en NUPP-test som visat normala tillstånd hos fostret.

Tecken på spontanabort

Men hur känns en spontanabort egentligen, och vilka tecken bör du vara uppmärksam på?

Ofta förekommande symtom på spontanabort är t.ex. blödning och underlivssmärtor, utflöde, smärtor och ”tyngdkänsla” i mitten av underlivet.

Urinvägsinflammation och feber är dessutom larmsignaler som du bör ta på allvar och vara uppmärksam på.

Missed abortion

Din graviditet kan dock undantagsvis ha avbrutits utan synliga tecken på abort.

Vid en s.k. ”missed abortion”, (kallas även ”silent miscarriage”), producerar kroppen nämligen fortfarande graviditetshormoner, även om fostret är dött och inte har lämnat kroppen.

I detta tillfälle kommer du ofta att bli erbjuden medicinsk abort eller skrapning, vartefter din menstruation typisk återvänder efter fyra till sex veckor.

Orsaker till spontanabort bedöms till 60% av alla aborter vara ett kromosomfel i fostret pga. anatomiska orsaker som t.ex. sjukdom hos mamman, härunder även infektion. De resterande 40% har arkiverats som ”okända orsaker”.

En studie från Köpenhamns Universitet (K.U.) ”Bedre Sundhed for mor og barn” kommer kanske sanningen lite närmare en förklaring. Här utpekas fyra faktorer som kan vara medverkande till spontanabort risk:

  • Kvinnans ålder
  • Kvinnas vikt (underviktig eller överviktig)
  • Alkoholintag
  • Nattarbete

Lev sundare och bli gravid tidigare?

Studien fördjupar sig vidare, och menar att 25% av alla spontanaborter kan förhindras genom att fokusera på orsakerna.

Särskilt kvinnans ålder och alkoholförbrukning betonas som viktiga orsaker till spontanabort. Risken för en spontanabort är t.ex. minst mellan kvinnans 25:e och 29:e år, och stiger signifikant efter att hon fyller 40.

Ett reducerat alkoholintag allena har estimerats reducera risken för spontanabort med hela 9%.

Sluta röka och få ett sundare foster

Även mannen ska vara försiktig. En rapport från Wiley Online Library visar nämligen att män som röker har större risk för att producera spermier med DNA-fel, som ev. kan leda till spontanabort.

Det vill säga, att det finns goda möjligheter för att undvika spontanabort om både kvinnan och mannen lägger om sin livsstil.

Kontakta alltid läkare om du misstänker spontanabort, missed abortion, upprepade aborter eller liknande.

Referenser:

Relaterede artikler

Kinesisk medicin har varit känd i årtusenden, men kan traditionella kinesiska örter hjälpa barnlösa? Få kunskap om örtmedicin och fertilitet här.

Läs mer

Kanske försöker du bli gravid, eller så är du redan gravid. Men har du tänkt på att du kan behöva ett extra tillskott av folsyra?

Läs mer

I den här artikeln ger jag dig all information du behöver för att du ska kunna hitta din ägglossning och lära dig hur du beräknar din ägglossningstidpunkt.

Läs mer

hCG (Human Chronic Gonadoptroption) är hormonet som graviditetstest mäter för att avgöra om du är gravid eller ej. Läs allt om hur hormonet fungerar & hur det påverkar dig

Läs mer

Tillbaka till Alla artiklar